Fomitiporia hartigii   (Allesch. & Schnabel) Fiasson & Niemelä
= Phellinus hartigii  (Allesch.&Schnabel) BondartzevFomitiporia hartigii - Tannen-Feuerschwamm
© matevě koncilja