Gymnopus hariolorum  (Bull.:Fr.) Antonín, Halling&Noordel.

= Collybia hariolorum  (Bull.:Fr.) Quél.



Gymnopus hariolorum - Striegeliger Rübling
© matevě koncilja