Phylloporus pelletieri   (Lév.) Quél.
= Xerocomus pelletieri   (Lév.) Bresinsky & Manfr. Binder
= Phylloporus rhodoxanthus   (Schw.) Bres.Goldblatt
© matevě koncilja

andere Bilder: