Trametes suaveolens (L.:Fr.) Fr.trametes suaveolens
© matevě koncilja