Thelephora anthocephala  (Bull.:Fr.) Pers.thelephora anthocephala
© matevě koncilja