«


Belonidium sulphureum  
Belonidium sulphureum - tros Belonidium sulphureum - trosi
Belonidium sulphureum - aski Belonidium sulphureum - lasi

    1. posamezen tros; trosi merijo med 24-29 x 2-2,5 mcm. Preparat v barvilu Kongo.
    2. trosi; Preparat v lugolu.
    3. aski so rahlo J+ in merijo okoli 85 - 90 x 5-6 mcm. Preparat v lugolu.
    4. septirani lasi na robu apotecijev imajo inkrustacije. Preparat v barvilu Kongo.
       Gobice sem določil po "Pilze der Schweiz", Bd.1.