«


Lentinus suavissimus  
lentinus sauvissimus - trosi lentinus sauvissimus - trosi
lentinus sauvissimus - trosi lentinus sauvissimus - hife na lističu
lentinus sauvissimus - kožica klobuka

    1. trosi merijo okoli 7,0-9,0 x 2,5-3,5 mcm. Preparat v vodi. Trosni prah je bel.
    2. sveži trosi z dvema kapljicama.
    3. trosi so neamilodni. Preparat v Melzerju, povečava 400x.
    4. hife ki izstopajo iz himenija. Preparat v barvilu Kongo.
    4. hife v kožici klobuka so zelo tanke, 1-3 mcm.