«


Psathyrella spadicea  
psathyrella spadicea - trosi psathyrella spadicea - kajlocistide
psathyrella spadicea - kajlocistide psathyrella spadicea - kožica klobuka

    1. trosi brez porusa; povprečna velikost: 9,0 (max. 10,0) x 5,0 mcm. Preparat v vodi.
    2. kajlocistide.
    3. kajlocistide.
    2. kožica klobuka je sestavljena iz kijastih celic. Preparat v barvilu Kongo.