«


Gymnopilus penetrans  
gymnopilus penetrans - trosi gymnopilus penetrans - plevrocistide
gymnopilus penetrans - kožica klobuka

    1. velikost trosov: 7-8 x 4,5-5,5 mcm. Preparat v bombažnoplavem barvilu.
    2. deli himenija in cistide se obarvajo v bombažnoplavem barvilu zelenkasto.
    3. hife kožice klobuka od 3-8 mcm široke.
        Mikroskopiral sem gobo, ki je videti na prvi sliki.

        Gobe sem določil po "Pilze der Schweiz", Bd.5.