«


Volvariella murinella  
volvariella murinella - trosi volvariella murinella - trosi
volvariella murinella - ostrinka listič:a volvariella murinella - pleurocistide
volvariella murinella - epicutis volvariella murinella - epicutis

  1. trosi, povprečna velikost: 6,8 x 3,9 mcm. Povečava 1000x. Preparat v Melzerju.
  2. trosi, povečava 400x.
  3. bazidiji in kajlocistide na ostrinki lističa. Preparat v barvilu Kongo.
  4. pleurocistide so podobne kajlocistidam in merijo okoli 40-55 x 15-22 mcm.
  5. hife kožice klobuka 10-20 mcm široke. Preparat v vodi.
  6. hife kožice klobuka.