«


Hygrophorus sp.  
hygrophorus sp. - trosi hygrophorus sp. - bazidiji
hygrophorus sp. - bazidiji hygrophorus sp. - bazidiji
hygrophorus sp. - kosmici na betu hygrophorus sp. - obrobje klobuka
hygrophorus sp. - hife v kožici klobuka hygrophorus sp. - hife v kožici klobuka

  1. trosi so neamiloidni; povprečna velikost 9,2 x 6,1 mcm.
  2. bazidiji merijo od 45-60 x 8-10 mcm.
  3. bazidiji imajo zaponke.
  4. neplodne celice bazidijev so zelo tanke, od 4-6 mcm.
  5. kosmiči na vrhnjem delu beta so kijaste celice, ki merijo med 25-35 x 6-7 mcm.
  6. kocine na obrobju klobuka so palisade las, ki so dolgi med 50-120 mcm, merjeno od septe.
  7. hife v kožici klobuka imajo septe z zaponkami in so med 4-6 mcm široke. Hife spodnje plasti pa so široke do 10 mcm.
  8. hife v kožici klobuka. Preparati na slikah 1-8 so obarvani s Kongo.