«


Cortinarius anomalus 
cortinarius anomalus - trosi

    trosi so rdečerumeni, rahlo bradavičasti in bolj ali manj okroglasti;
    povprečna velikost: 7,6 x 6,5 mcm.