«


Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis
Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - trosi Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - trosi
Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - ostrinka lističa Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - kajlocistide
Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - kajlocistide Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - kajlocistide
Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - kajlocistide Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - kavlocistide
Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - kavlocistide Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - kavlocistide
Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis - kožica klobuka

  1. trosi merijo od 15-17 x 10-12,5 mcm; povprečna velikost: 16 x 11,6 mcm. Preparat v vodi.
  2. trosi. Preparat v lužini KOH.
  3. ostrinka lističa. Preparat v barvilu Kongo.
  4. kajlocistide so od 25-35 (Max. 40) mcm dolge.
  5. kajlocistide so na končnici zadebeljene.
  6. kajlocistide.
  7. kajlocistide.
  8. kavlocistide.
  9. kavlocistide merijo med 40-60 x 6-10 mcm.
  10. kavlocistide zelo redko na koncu viličasto razdeljene.
  11. kožica klobuka sestoji iz kijastih celic; pileocistide so redke.
       Gobico sem določil po A.Hausknecht/I. Krisai-Greilhuber: "Die Gattungen Panaeolina und Panaeolus
       in Österreich und Bemerkungen zu einigen sonstigen, interessanten Panaeolus-Funden."
       In: Österreichische Zeitschrift     für Pilzkunde, Heft 18 (2009).

      Gospodu DKfM Antonu Hausknechtu se iskreno zahvalim za pomoč pri določevanju.