«


Coniophora arida  
Coniophora arida - trosi Coniophora arida - trosi
Coniophora arida - himenij

    1. trosi so merili od 10,0-13,0 x 7-9 µm.
    2. en tros. Preparat v vodi.
    3. izrez iz himenija. Preparat v Melzerju.

        Gobo sem določil po Bernicchia/Gorjón: "Corticiaceae s.l.".