«


Aleurodiscus amorphus  
aleurodiscus amorphus - tros aleurodiscus amorphus - tros
aleurodiscus amorphus - tros aleurodiscus amorphus - trosi
aleurodiscus amorphus - izrez iz himenija aleurodiscus amorphus - bazidiji
aleurodiscus amorphus - bazidiji aleurodiscus amorphus - cistide

  1. trosi so merili od 25-30(35) x 20-25 µm. Preparat v Melzerju.
  2. en tros.
  3. en tros.
  4. dva trosa, preparat v barvilu Kongo.
  5. izrez iz himenija. Preparat v Melzerju.
  6. bazidiji; presegajo jih parafizam podobne ozke hife. Preparat v barvilu Kongo.
  7. bazidiji, preparat v sulfovanilinu.
  8. cistide se v SV niso obarvale.
      Fungarium Turiae, št. 479.

     Gobice sem določil po Bernicchia/Gorjon: "Corticiaceae s.l." (Fungi Europei, Vol. 12).