«


Antrodia albida  
antrodia albida - en tros antrodia albida - en tros
antrodia albida - en tros antrodia albida - en tros
antrodia albida - bazidiji antrodia albida - bazidij
antrodia albida - ogrodne hife antrodia albida - ogrodne in generativne hife
antrodia albida - ogrodne in generativne hife antrodia albida - klobuk

  1. trosi ne amiloidni, eliptični, od 10-14 x 5-6 µm veliki.
  2. en tros. Preparat v barvilu Kongo.
  3. en tros.
  4. en tros.
  5. bazidiji od 25-45 x 7-10 µm veliki. Preparat v Melzerju.
  6. en bazidij.
  7. ogrodne (skeletne) hife. Preparat v vodi.
  8. generativne hife imajo zaponke.
  9. struktura hif je dimitična, sestavljena iz ogrodnih in generativnih hif.
  10. površina klobuka je skoraj gladka. Povečava 20x.
     Fungarium Turiae, št. 466.

      Gobo sem določil po W.Jülich "Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze"
      oziroma po G. Krieglsteiner "Die Großpilze Baden-Württembergs" Bd.1.