«


Trichia affinis  
Trichia affinis - tros Trichia affinis - tros
Trichia affinis - trosi Trichia affinis - trosi
Trichia affinis - trosi Trichia affinis - trosi
Trichia affinis - capillitium Trichia affinis - capillitium

  1. trosi z nepopolno mrežo, rob meri med 1,5-2 (2,5) µm.
  2. en tros. Preparat v vodi.
  3. trosi.
  4. trosi.
  5. trosi.
  6. trosi.
  7. capillitium.
  8. capillitium.
     Trichia favoginea je mikroskopsko zelo podobna, vendar pa so gobice cilindrične in ne okrogle.
     Fungarium Turiae, št. 458.

     Zlatenko sem določil po Bruce Ing: "The Myxomycetes of Britain and Irland" oziroma
     po C. Lado & F. Pando: "Myxomycetes, I. Ceratiomyxales, Echinosteliales, Liceales, Trichiales."
     (in: Flora Mycologica Iberica, Vol.2)
     Lado/Pando navajata za Trichio affinis veliko večje mere kot Bruce Ing.