«
Scleroderma bovista  Fr.Netzsporiger Kartoffelbovist
© matevě koncilja

andere Bilder: