«Amanita porphyrea  Alb. & Schwein.:Fr.Porphyrbrauner Wulstling
© matevě koncilja

andere Bilder:


Enthält Bufotenin.