Taphrinomycetes Ordnung: Taphrinales

Familie: Taphrinaceae

Taphrina sp./ Narrentasche/ Frankfurt /Main 2013